loading

行政人員

人事秘書

謝金龍 Chin-Lung Hsieh

兼辦人事

2787-1005

A126

dino@gate.sinica.edu.tw

李淑吟 Shu-Yin Lee

協助人事

2787-1105

A126

shuyin@gate.sinica.edu.tw

莊毓芬 Maureen Chuang

英文秘書、學程事務

2787-1033

A121

maureenc@gate.sinica.edu.tw

王筱筠 Hsiao-Yun Wang

所長秘書

2787-1011

A125

hsiaoyun@gate.sinica.edu.tw

陳素慧 Su-Hui Chen

所務秘書

2787-1007

A121

sophie99@gate.sinica.edu.tw

會計出納

蘇淑牟 Shu-Mon Su

協辦會計

2787-1035

R219

shumou@gate.sinica.edu.tw

王秋玲 Chiu-Ling Wang

出納

2787-1085

R219

clwang@gate.sinica.edu.tw

吳春儀 Chun-Yi Wu

兼辦會計

2787-1037

R219

chunyi@gate.sinica.edu.tw

林櫻姿 Ing-Tzu Lin

兼辦會計

2787-1107

R219

af9024@gate.sinica.edu.tw

施涵茵 Han-yin Shih

出納

2787-1075

R219

afra0406@gate.sinica.edu.tw

總務採購

蔡淑娟 Shu-Jiuan Tsay

經費結報、臨時工資、非消耗品登錄

2787-1036

R217

shujiuan@gate.sinica.edu.tw

楊舜瑜 Shun-Yu Yang

招標採購、農科大樓經費分攤

2787-1019

R117

dj@gate.sinica.edu.tw

王國翔 Kuo-Hsang Wang

水電維護、駕駛、事務、門禁管理、空間環境管理、庫房

2787-1002

A121

j2000en@gate.sinica.edu.tw

蔡麗玲 Li-Ling Tsai

生化環安、線上庫房管理、實驗材料輸出入

2787-1006

A121

tsai2801@gate.sinica.edu.tw

王志然 Chih-Jan Wang

保全清潔管理、建物修繕

2787-1009

A121

a891728@gate.sinica.edu.tw

洪良銘 Liang-Ming Hung

儀器管理、財產管理、輻射防護

2787-1018

R217

bohunglm@gate.sinica.edu.tw

資訊網路

歐誠中 Tino Ou

電腦維護

2787-1055

R318

tino0129@gate.sinica.edu.tw

黃正忠 Zheng-Zhong Huang

網頁程式設計、主機伺服器管理

2787-1053

R318

a7033140327k@gate.sinica.edu.tw

林煜凱 Jimmy Lin

資訊安全、網路管理

2787-1054

R318

as0191357@gate.sinica.edu.tw

綜合事務

林春梅 Chun-Mei Lin

簽呈、驗收、郵件、公文收發、智財

2787-1001

A121

lincm@gate.sinica.edu.tw

范欣椈 Hsin-Chu Fan

單位收發、研討會、演講

2787-1003

A125

hsinchu@gate.sinica.edu.tw

謝宜真 I-Chen Hsieh

臉書小編、教育補助、環境教育

2787-1017

R118

ichen@gate.sinica.edu.tw