loading

Directors

name term
Shu-Hsing Wu 2018~Present
Long-Fang Chen (Acting Director) 2017~2018
Long-Fang Chen 2014~2017
Long-Fang Chen (Acting Director) 2013-2014
Anthony Huang 2010-2012
Na-Sheng Lin (Acting Director) 2008-2009
Tuan-hua Ho 2003-2008
Jei-Fu Shaw 1996-2003
Shang-Fa Yang 1996-1996
Chang-Hung Chou 1989-1996
Chinh-San Chen 1983-1989
Hong-Pang Wu 1977-1983
Tsong-Teh Kuo 1971-1977
Hsian-Wen Li 1962-1971